MANTENIMENTS

Manteniment d'instal·lacions pròpies

Ens dediquem al manteniment d'instal·lacions pròpies i si escau alienes d'indústries, terciari i particulars. Tant de calderes gasoil, pellet, descalsificadors, embussos, desaigües, terres radiants, tot tipus indústria, filtres, intercanviadors, bombes, quadres elèctrics i motors.