Projectes

Projectes elèctrics, il·luminació, hidràulics, gas i climatització.

Instal·lacions Celrà, S.L. adapta i crea tot tipus de projectes elèctrics, il·luminació, hidràulics, gas i climatització. Tot projecte instal·lat per Instal·lacions Celrà, S.L. sigui propi o aliè, primerament s'analitza i es valora la correcte execució per l'empresa, i si s'escau es modifica segons criteri de l'empresa, tot per poder donar una garantia de correcte instal·lació i funcionament.